image003קהילת אחווה – מנין אביב

 

חזרה לעמוד הבית

 

פירוט תשלומים תשע"ט

 

זמני תפילות ימים נוראים תשע"ט

 

חזנים ובעלי תפקידים בימים נוראים תשע"ט

 

זמני תשעה באב תשע"ח

 

 

מנין, זמני תפילות

 

המניין מתכנס בשבתות ובמועדי ישראל בתיכון "אביב" ברעננה

 

הציבור מוזמן !!!

 

 

זמני תפילות שבת

 

ערב שבת

 

מנחה וקבלת שבת

כ- 10 דקות לאחר כניסת השבת

 

 

שבת

 

שחרית של שבת

8:30

מנחה של שבת

בערך בזמן כניסת השבת

ערבית – מוצ"ש

5-7 דקות לפני צאת השבת

                                                                                                                                         

 

פירוט תשלומים לשנת תשע"ט

 

אנו מבקשים מכל החברים להגיע בשעה 22:00 ולסייע בסידור בית הכנסת בערב ראש השנה ובערב יום כיפור.


* דמי אחזקה שנתיים לחברי העמותה ומתפללים קבועים יעמדו השנה על 1,400 ש"ח בדומה לשנה שעברה.
* התשלום עבור כסא אורח של חבר או מתפלל קבוע ששילם דמי אחזקה שנתיים יעמוד על 50 ש"ח.
* אורח לימים הנוראים בלבד
300 ש"ח לכסא.

 

לרישום ותשלום – קישור לטופס המקוון.

 

זמני תפילות לימים נוראים תשע"ט

 

 

ליל ערב ר"ה (מוצ"ש)

סידור ביכנ"ס

22:00

ערבית וסליחות "זכור ברית"

23:00

 

 

ערב ר"ה (ראשון)

שחרית והתרת נדרים

07:30

הדלקת נרות

18:36

מנחה

18:45

 

 

א' ר"ה (שני)

שחרית

08:30

קידוש ואחריו תקיעת שופר

10:30

זמן מנחה

13:08

ערבית

19:15

 

 

ב' ר"ה (שלישי)

שחרית

08:30

קידוש ואחריו תקיעת שופר

10:30

מנחה וערבית

18:40

צאת החג

19:28

 

 

שבת שובה – "וילך"

הדלקת נרות

18:29

צאת השבת

19:23

 

 

ליל ערב יוכ"פ (שני)

סידור ביכנ"ס

22:00

ערבית, סליחות

23:00

 

 

ערב יוכ"פ (שלישי)

שחרית

07:30

מנחה

13:05

 

 

הדלקת נרות

18:24

כל נדרי

18:40

 

יוכ"פ (רביעי)

שחרית

08:30

יזכור (בערך)

11:00

מנחה

16:35

תקיעת שופר

19:00

סיום הצום

19:17

 

 

שבת שובה – "האזינו"

 

הדלקת נרות

18:20

צאת השבת

19:13

 

 

סוכות (שני)

שחרית

08:30

מנחה

18:40

 

 

שבת חוהמ"ע

שחרית

08:30

מנחה

18:15

 

 

הושענא רבה (ראשון)

שחרית

07:00

הדלקת נרות

18:08

 

 

שמחת תורה (שני)

שחרית

08:15

הקפות

09:15

קריאה בתורה

11:00

חתנים, יזכור

12:00

 

בברכת כתיבה וחתימה טובה,

הגבאים

 

חזנים ובעלי תפקידים לימים נוראים תשע"ט

 

ראש השנה

 

התפילה

א' דראש השנה

ב' דראש השנה

ערבית

שלמה פלר

יהונתן פסטרנק

פסוקי דזמרה

אלי סיימון

אלי סיימון

שחרית

אלי ארליך

יובל הרפז

ק' בתורה

ערן אגמון

ערן אגמון

דבר תורה

רועי אופיר

אלי ארליך

מוסף

שמוליק תמרי

שי בירן

מקריא לבעל תוקע

בני בלאוגרונד

בני בלאוגרונד

בעל תוקע

ארז ברט

ארז ברט

מנחה

עשי קרפיול

יהונתן פסטרנק

 

יום כיפורים

 

התפילה

בעל תפילה

כל נדרי

שי בירן

פסוקי דזמרה

עשי קרפיול

שחרית

יובל הרפז

ק' בתורה

ערן אגמון

מוסף

ארז ברט

מנחה

יוסי פריד

ק' בתורה

יוסי פריד

נעילה

גיל דיזנדרוק

 

זמני תשעה באב תשע"ח

 

 

שבת "חזון" – פרשת דברים

 

תפילת מנחה

13:30

תחילת הצום

19:46

יש להחליף בגדים ונעלים לאחר אמירת "ברוך המבדיל" משעה -

20:26

תפילת ערבית וקריאת איכה

20:50

 

 

יום א' צום תשעה באב

 

תפילת שחרית  ואמירת קינות

7:30

תפילת מנחה (טלית ותפילין)

19:15

סיום הצום

20:14