image003קהילת אחווה – מנין אביב

 

חזרה לעמוד הבית

 

פירוט תשלומים תשע"ח

 

זמני תפילות ימים נוראים תשע"ח

 

חזנים ובעלי תפקידים בימים נוראים תשע"ח

 

זמני תשעה באב תשע"ז

 

 

מנין, זמני תפילות

 

המניין מתכנס בשבתות ובמועדי ישראל בתיכון "אביב" ברעננה

 

הציבור מוזמן !!!

 

 

זמני תפילות שבת

 

ערב שבת

 

מנחה וקבלת שבת

כ- 10 דקות לאחר כניסת השבת

 

 

שבת

 

שחרית של שבת

8:30

מנחה של שבת

בערך בזמן כניסת השבת

ערבית – מוצ"ש

5-7 דקות לפני צאת השבת

                                                                                                                                         

 

פירוט תשלומים לשנת תשע"ח

 

אנו מבקשים מכל החברים להגיע בשעה 22:00 ולסייע בסידור בית הכנסת בערב ראש השנה ובערב יום כיפור.


* דמי אחזקה שנתיים לחברי העמותה ומתפללים קבועים יעמדו השנה על 1,400 ש"ח בדומה לשנה שעברה.
* התשלום עבור כסא אורח של חבר או מתפלל קבוע ששילם דמי אחזקה שנתיים יעמוד על 50 ש"ח.
* אורח לימים הנוראים בלבד
300 ש"ח לכסא.

 

לרישום ותשלום – קישור לטופס המקוון.

 

זמני תפילות לימים נוראים תשע"ח

 

 

ליל ערב ר"ה (שלישי)

סידור ביכנ"ס

22:00

ערבית וסליחות "זכור ברית"

23:00

 

 

ערב ר"ה (רביעי)

שחרית והתרת נדרים

07:00

 

 

לא לשכוח עירוב תבשילים !!!

 

 

הדלקת נרות

18:21

מנחה

18:30

 

 

א' ר"ה (חמישי)

שחרית

08:15

קידוש ואחריו תקיעת שופר

10:15

זמן מנחה

13:04

צאת הכוכבים (זמן הכנת אוכל)

18:58

ערבית

19:04

 

 

ב' ר"ה (שישי)

שחרית

08:15

קידוש ואחריו תקיעת שופר

10:15

כניסת שבת

18:18

מנחה וערבית

18:25

 

 

שבת שובה – "האזינו"

שחרית

08:30

מנחה

18:20

 

 

ליל ערב יוכ"פ (חמישי)

סידור ביכנ"ס

22:00

ערבית, סליחות

23:00

 

 

ערב יוכ"פ (שישי)

שחרית

07:00

מנחה

13:00

 

 

הדלקת נרות

18:09

כל נדרי

18:20

 

 

 

יוכ"פ (שבת)

שחרית

08:30

יזכור (בערך)

11:30

מנחה

16:30

תקיעת שופר

18:46

סיום הצום

19:02

 

 

סוכות (חמישי)

שחרית

08:30

מנחה

18:15

 

 

שבת חוהמ"ע

שחרית

08:30

מנחה

18:00

 

 

הושענא רבה (רביעי)

שחרית

07:00

הדלקת נרות

17:54

 

 

שמחת תורה (חמישי)

שחרית

08:30

הקפות

09:30

קריאה בתורה

11:00

חתנים, יזכור

12:00

 

בברכת כתיבה וחתימה טובה,

הגבאים

 

חזנים ובעלי תפקידים לימים נוראים תשע"ח

 

ראש השנה

 

התפילה

א' דראש השנה

ב' דראש השנה

ערבית

שמוליק תמרי

יובל הרפז

פסוקי דזמרה

אלי סיימון

אלי סיימון

שחרית

שלמה פלר

יובל הרפז

ק' בתורה

ערן אגמון

ערן אגמון

דבר תורה

רועי אופיר

חיים אילוביץ

מוסף

שמוליק תמרי

שי בירן

מקריא לבעל תוקע

בני בלאוגרונד

בני בלאוגרונד

בעל תוקע

ארז ברט

ארז ברט

מנחה

ליגד סיימון

יהונתן פסטרנק

 

יום כיפורים

 

התפילה

בעל תפילה

כל נדרי

שי בירן

פסוקי דזמרה

עשהאל קרפיול

שחרית

יוסי פריד

ק' בתורה

ערן אגמון

מוסף

ארז ברט

מנחה

אלי ארליך

ק' בתורה

אילון אופיר

נעילה

גיל דיזנדרוק

 

זמני תשעה באב תשע"ז

 

 

יום ב', ח' באב

 

תחילת הצום

19:39

תפילת ערבית וקריאת איכה

20:00

 

 

יום ג' תשעה באב

 

תפילת שחרית  ואמירת קינות

7:30

תפילת מנחה (טלית ותפילין)

19:10

סיום הצום

20:06