image003קהילת אחווה – מנין אביב

 

חזרה לעמוד הבית

 

פירוט תשלומים תש"פ

 

זמני תפילות ימים נוראים תש"פ

 

חזנים ובעלי תפקידים בימים נוראים תש"פ

 

 

מנין, זמני תפילות

 

המניין מתכנס בשבתות ובמועדי ישראל בתיכון "אביב" ברעננה

 

הציבור מוזמן !!!

 

 

זמני תפילות שבת

 

ערב שבת

 

מנחה וקבלת שבת

כ- 10 דקות לאחר כניסת השבת

 

 

שבת

 

שחרית של שבת

8:30

מנחה של שבת

בערך בזמן כניסת השבת

ערבית – מוצ"ש

5-7 דקות לפני צאת השבת

                                                                                                                                         

 

פירוט תשלומים לשנת תש"פ

 

אנו מבקשים מכל החברים להגיע בשעה 22:00 ולסייע בסידור בית הכנסת בערב ראש השנה ובערב יום כיפור.


* דמי אחזקה שנתיים לחברי העמותה ומתפללים קבועים יעמדו השנה על 1,400 ש"ח בדומה לשנה שעברה.
* התשלום עבור כסא אורח של חבר או מתפלל קבוע ששילם דמי אחזקה שנתיים יעמוד על 50 ש"ח.
* אורח לימים הנוראים בלבד
300 ש"ח לכסא.

 

לרישום ותשלום – קישור לטופס המקוון.

 

זמני תפילות לימים נוראים תש"פ

 

 

ליל ערב ר"ה (מוצ"ש)

סידור ביכנ"ס

22:00

ערבית וסליחות "זכור ברית"

23:00

 

 

ערב ר"ה (ראשון)

שחרית והתרת נדרים

07:30

הדלקת נרות

18:07

מנחה

18:15

 

 

א' ר"ה (שני)

שחרית

08:30

קידוש ואחריו תקיעת שופר

10:30

זמן מנחה

13:00

ערבית

19:05

 

 

ב' ר"ה (שלישי)

שחרית

08:30

קידוש ואחריו תקיעת שופר

10:30

מנחה וערבית

18:10

צאת החג

19:03

 

 

שבת שובה – "וילך"

הדלקת נרות

18:00

צאת השבת

18:58

 

 

ליל ערב יוכ"פ (שני)

סידור ביכנ"ס

22:00

ערבית, סליחות

23:00

 

 

ערב יוכ"פ (שלישי)

שחרית

07:30

מנחה

13:00

 

 

כניסת הצום והדלקת נרות

17:55

כל נדרי

18:40

 

יוכ"פ (רביעי)

שחרית

08:30

יזכור (בערך)

11:00

מנחה

16:20

תקיעת שופר

18:35

סיום הצום

18:53

 

 

שבת שובה – "האזינו"

 

הדלקת נרות

17:51

צאת השבת

18:49

 

 

סוכות (שני)

שחרית

08:30

מנחה וערבית

17:50

 

 

שבת חוהמ"ע

שחרית

08:30

מנחה

17:50

 

 

הושענא רבה (ראשון)

שחרית

07:00

הדלקת נרות

17:41

 

 

שמחת תורה (שני)

שחרית

08:15

הקפות

09:15

קריאה בתורה

11:00

חתנים, יזכור

12:00

 

בברכת כתיבה וחתימה טובה,

הגבאים

 

חזנים ובעלי תפקידים לימים נוראים תש"פ

 

ראש השנה

 

התפילה

א' דראש השנה

ב' דראש השנה

ערבית

ספי הרשנהורן

אביתר הכהן

פסוקי דזמרה

ניתאי ולנשטין

עופר קלאוזנר

שחרית

אלי ארליך

דרור הר-חן

ק' בתורה

ערן אגמון

ערן אגמון

דבר תורה

רועי אופיר

ישי קום

מוסף

שמוליק תמרי

יובל הרפז

מקריא לבעל תוקע

בני בלאוגרונד

בני בלאוגרונד

בעל תוקע

ארז ברט

ארז ברט

מנחה

אבי טילמן

שמוליק תמרי

 

יום כיפורים

 

התפילה

בעל תפילה

כל נדרי

גיל דיזנדרוק

פסוקי דזמרה

אלי סיימון

שחרית

יובל הרפז

ק' בתורה

ערן אגמון

מוסף

ארז ברט

מנחה

יוסי פריד

ק' בתורה

יוסי פריד

נעילה

גיל דיזנדרוק