image003קהילת אחווה – מנין אביב

 

חזרה לעמוד הבית

 

פירוט תשלומים תשפ"ד

 

זמני תפילות ימים נוראים תשפ"ד

 

חזנים ובעלי תפקידים בימים נוראים תשפ"ד

 

 

מנין, זמני תפילות

 

המניין מתכנס בשבתות ובמועדי ישראל בתיכון "אביב" ברעננה

 

הציבור מוזמן !!!

 

 

זמני תפילות שבת

 

ערב שבת

 

מנחה וקבלת שבת

כ- 10 דקות לאחר כניסת השבת

 

 

שבת

 

שחרית של שבת

8:30

מנחה של שבת

בערך בזמן כניסת השבת

ערבית – מוצ"ש

5-7 דקות לפני צאת השבת

                                                                                                                                         

 

פירוט תשלומים לשנת תשפ"ד


* דמי אחזקה שנתיים לחברי העמותה ומתפללים קבועים יעמדו השנה על 1,400 ש"ח בדומה לשנה שעברה.
* התשלום עבור כסא אורח של חבר או מתפלל קבוע ששילם דמי אחזקה שנתיים יעמוד על 50 ש"ח.
* אורח לימים הנוראים בלבד
300 ש"ח לכסא.

 

לרישום ותשלום – קישור לטופס המקוון.

 

זמני תפילות לימים נוראים תשפ"ד

 

ליל ערב ר"ה (חמישי)

סידור ביכנ"ס

22:00

ערבית וסליחות "זכור ברית"

23:00

 

 

ערב ר"ה (שישי)

שחרית והתרת נדרים

08:00

הדלקת נרות

18:28

 

 

א' ר"ה (שבת)

שחרית

08:30

קידוש ואחריו מוסף

10:30

מנחה

18:25

ערבית

19:10

 

 

ב' ר"ה (ראשון)

שחרית

08:30

קידוש ואחריו תקיעת שופר

10:30

מנחה, תשליך

18:00

ערבית

19:10

צאת החג

19:20

 

 

שבת שובה – "האזינו"

הדלקת נרות

18:19

צאת השבת

19:12

 

 

ליל ערב יוכ"פ (מוצ"ש)

סידור ביכנ"ס

22:00

סליחות

23:00

 

 

ערב יוכ"פ (ראשון)

שחרית

08:00

מנחה

13:00

 

 

הדלקת נרות

18:16

כל נדרי

18:30

 

 

יוכ"פ (שני)

שחרית

08:30

יזכור (בערך)

11:00

מנחה

16:50

סיום הצום

19:10

 

 

בברכת כתיבה וחתימה טובה,

הגבאים

 

חזנים ובעלי תפקידים לימים נוראים תשפ"ד

 

ראש השנה

 

התפילה

א' דראש השנה

ב' דראש השנה

ערבית

שמוליק תמרי

שמוליק תמרי

פסוקי דזמרה

אלי סיימון

דב הר אבן

שחרית

איתן מוריה

יובל הרפז

ק' בתורה

ערן אגמון

ערן אגמון

דבר תורה

רועי אופיר

חיים אילוביץ

מוסף

שמוליק תמרי

יוסי פריד

מקריא לבעל תוקע

-

בני בלאוגרונד

בעל תוקע

-

ארז ברט

 

יום כיפורים

 

התפילה

בעל תפילה

כל נדרי

סול כצמן

פסוקי דזמרה

עשי קרפיול

שחרית

שמוליק תמרי

ק' בתורה

דרור הר-חן

מוסף

ארז ברט

מנחה

יוסי פריד

ק' בתורה

דרור הר-חן

נעילה

גיל דיזנדרוק