קהילת אחווה – מנין אביב

 

 

חזרה לעמוד הבית

  

הודעות הועד

 

לתרומות בכרטיס אשראי

לתקנון תרומות ושימוש באתר

בעלי תפקידים:

 

·         גבאים – יובל, אבי, יוסי

·         תיאום ותקשורת עם תיכון "אביב" – אביתר

·         פעילויות משותפות עם תיכון "אביב" – ארז

·         מסדרים - יובל

·         ס. שלישית - רון

·         אחראי תורנות פתיחה – ערן, יוסי

·         קריאה בתורה ודבר תורה – ערן, יוסי

·         קידושים – יוסי, אבי

·         דפי תלמוד ישראלי - ספי

·         פעילות קהילתית – עדי, ספי וליאורה

·         גזבר – דרור

·         מיילים – יובל

·         אתר - אבי

·         מחסן ומלאים – דגן, רון

·         בנית משכן קבע – אביתר, דרור, עופר

 

פנקס חברים מעודכן לקראת – אסיפת חברים 30/6/2020 – קישור

סיכום כהונה בהנהלת העמותה לאורך השנים על ידי חברי העמותה הנוכחיים – קישור

 

נוסח כתב הלוואה לעמותה על ידי חברי העמותה - קישור

 

פרוטוקול אסיפת חברים 30/6/20 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 5/9/2019 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 30/6/2019 - קישור

פרוטוקול אסיפת חברים 22/6/2019 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 4/6/2019 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 2/2/2019 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 16/10/2018 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 6/8/2018 - קישור

פרוטוקול אסיפת חברים 23/6/2018 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 9/6/2018 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 6/8/2017 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 5/7/2017 - קישור

פרוטוקול אסיפת חברים 24/6/2017 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 20/5/2017 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 17/1/2017 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 7/9/2016 - קישור

פרוטוקול אסיפת חברים 25/7/2016 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 19/7/2016 - קישור

פרוטוקול אסיפת חברים 9/4/2016 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 30/3/2016 - קישור

טיוטת דוחו"ת כספיים שנת 2015 – קישור

החלטת ועד לתקציב שנת 2016 – קישור

 

פרוטוקול ישיבת ועד 3/8/2015 - קישור

טיוטת דוחו"ת כספיים שנת 2014 – קישור

החלטת ועד לתקציב שנת 2015 – קישור

פרוטוקול אסיפת חברים 6/20/2015 – קישור

 

טיוטת דוחו"ת כספיים שנת 2013 – קישור

החלטת ועד לתקציב שנת 2014 – קישור

פרוטוקול אסיפת חברים 2/8/2014 – קישור

 

פרוטוקול ישיבת ועד 19/11/2014 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 5/5/2015 - קישור

 

 

 

קישורים לנוהל סידור ופורמט סידור האמפי לשבת וחול

 

קישור לנוהל פתיחת בית הכנסת

 

קישור לנוהל הקצאת מצרכים לקידושמוז וסעודה שלישית

 

למשלוח דוא"ל לחברי הועד – vaad@achva-aviv.com

קישור לפרוטוקולים של ישיבות הועד, אסיפות העמותה, דוחו"ת כספיים ועוד

 

נוהל בני מצווה

 

קישור לתקנון העמותה