קהילת אחווה – מנין אביב

 

 

חזרה לעמוד הבית

  

הודעות הועד

לתרומות במגוון אפשרויות

לתקנון תרומות ושימוש באתר

 

בעלי תפקידים:

 

·         גבאים – עופר, דרור

·         איש קשר תיכון "אביב" – אביתר

·         תורנות פתיחה – ירון

·         תורנות קידושים – ספי

·         תורנות דבר תורה – שמוליק

·         תורנות קריאה בתורה – דרור

·         איש קשר לתיאום שמחות (פנים וחוץ) – ספי

·         אחראי מסדרים – אביתר, עופר, דרור

·         אחראי קידושים – ספי, שמוליק

·         גזבר – דרור

·         אתר ותקשורת – דרור

·         מחסן ומלאים – ירון, שמוליק, דרור

·         בניה – אביתר, עופר, דרור

 

פנקס חברים מעודכן לקראת – אסיפת חברים 15/6/2024 – קישור

פנקס חברים מעודכן לקראת – אסיפת חברים 17/7/2023 – קישור

סיכום כהונה בהנהלת העמותה לאורך השנים על ידי חברי העמותה הנוכחיים – קישור

 

נוסח כתב הלוואה לעמותה על ידי חברי העמותה - קישור

 

פרוטוקול אסיפת חברים 15/6/2024 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 29/5/2024 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 9/1/2024 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 25/10/2023 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 6/8/2023 - קישור

פרוטוקול אסיפת חברים 17/6/2023 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 21/5/2023 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 1/2/2023 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 26/10/2022 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 9/8/2022 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 2/7/2022 - קישור

פרוטוקול אסיפת חברים 2/7/2022 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 5/9/2019 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 30/6/2019 - קישור

פרוטוקול אסיפת חברים 22/6/2019 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 4/6/2019 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 2/2/2019 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 16/10/2018 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 6/8/2018 - קישור

פרוטוקול אסיפת חברים 23/6/2018 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 9/6/2018 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 6/8/2017 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 5/7/2017 - קישור

פרוטוקול אסיפת חברים 24/6/2017 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 20/5/2017 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 17/1/2017 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 7/9/2016 - קישור

פרוטוקול אסיפת חברים 25/7/2016 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 19/7/2016 - קישור

פרוטוקול אסיפת חברים 9/4/2016 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 30/3/2016 - קישור

טיוטת דוחו"ת כספיים שנת 2015 – קישור

החלטת ועד לתקציב שנת 2016 – קישור

 

פרוטוקול ישיבת ועד 3/8/2015 - קישור

טיוטת דוחו"ת כספיים שנת 2014 – קישור

החלטת ועד לתקציב שנת 2015 – קישור

פרוטוקול אסיפת חברים 6/20/2015 – קישור

 

טיוטת דוחו"ת כספיים שנת 2013 – קישור

החלטת ועד לתקציב שנת 2014 – קישור

פרוטוקול אסיפת חברים 2/8/2014 – קישור

 

פרוטוקול ישיבת ועד 19/11/2014 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 5/5/2015 - קישור

 

 

 

קישורים לנוהל סידור ופורמט סידור האמפי לשבת וחול

 

קישור לנוהל פתיחת בית הכנסת

 

קישור לנוהל הקצאת מצרכים לקידושמוז וסעודה שלישית

 

למשלוח דוא"ל לחברי הועד – vaad@achva-aviv.com

קישור לפרוטוקולים של ישיבות הועד, אסיפות העמותה, דוחו"ת כספיים ועוד

 

נוהל בני מצווה

 

קישור לתקנון העמותה