קהילת אחווה – מנין אביב

 

 

חזרה לעמוד הבית

  

הודעות הועד

 

לתרומות בכרטיס אשראי

בעלי תפקידים:

 

·         גבאים - עופר, דרור, מיכאל

·         תיאום ותקשורת עם תיכון "אביב" – מאיר

·         פעילויות משותפות עם תיכון "אביב" – ארז

·         מסדרים - דרור ושמחה

·         ס. שלישית - רון

·         אחראי תורנות פתיחה – דרור

·         קריאה בתורה ודבר תורה – דרור

·         תפילת ילדים - שי בירן

·         קידושים – דגן ומיכאל

·         דפי תלמוד ישראלי - ספי

·         פעילות קהילתית – עדי, ארז, ספי וליאורה

·         גזבר, מיילים ואתר - דרור

·         מחסן ומלאים – דגן

·         בנית משכן קבע – דרור, מאיר, עופר, שמחה, אביתר

 

נוסח כתב הלוואה לעמותה על ידי חברי העמותה - קישור

 

פרוטוקול ישיבת ועד 6/8/2017 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 5/7/2017 - קישור

פרוטוקול אסיפת חברים 24/6/2017 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 20/5/2017 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 17/1/2017 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 7/9/2016 - קישור

פרוטוקול אסיפת חברים 25/7/2016 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 19/7/2016 - קישור

פרוטוקול אסיפת חברים 9/4/2016 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 30/3/2016 - קישור

טיוטת דוחו"ת כספיים שנת 2015 – קישור

החלטת ועד לתקציב שנת 2016 – קישור

 

פרוטוקול ישיבת ועד 3/8/2015 - קישור

טיוטת דוחו"ת כספיים שנת 2014 – קישור

החלטת ועד לתקציב שנת 2015 – קישור

פרוטוקול אסיפת חברים 6/20/2015 – קישור

 

טיוטת דוחו"ת כספיים שנת 2013 – קישור

החלטת ועד לתקציב שנת 2014 – קישור

פרוטוקול אסיפת חברים 2/8/2014 – קישור

 

פרוטוקול ישיבת ועד 19/11/2014 - קישור

פרוטוקול ישיבת ועד 5/5/2015 - קישור

 

 

 

קישורים לנוהל סידור ופורמט סידור האמפי לשבת וחול

 

קישור לנוהל פתיחת בית הכנסת

 

קישור לנוהל הקצאת מצרכים לקידושמוז וסעודה שלישית

 

למשלוח דוא"ל לחברי הועד – vaad@achva-aviv.com

קישור לפרוטוקולים של ישיבות הועד, אסיפות העמותה, דוחו"ת כספיים ועוד

 

נוהל בני מצווה

 

קישור לתקנון העמותה