קהילת אחווה – מנין אביב

 

חזרה לעמוד הבית

 

 

פעילות מעורבות בקהילה – תיכון "אביב"

 

סיכום פעילות מעגלי שיח תשע"ז – כאן.

פירוט השת"פ – כאן.

 

תמונות מהפעילויות כאן, וכאן, וכאן, וכאן, וכאן.

מכתבי תודה מהנהלת תיכון "אביב" כאן, וכאן, וכאן, וכאן.

 

קישורים לתכניות השנתיות

·       תשע"ח

·       תשע"ז

o      התנעת מעגלי שיח – בית מדרש ישראלי

·       תשע"ו

·       תשע"ה

·       תשע"ד

 

שנת הלימודים תשע"ח

סיכום פגישה בנושא פעילות משותפת תיכון "אביב" וקהילת "אחווה" לשנה"ל תשע"ח.

         פאנל בנושא הגדרת מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית וסוגיות הקשורות בכך. כיתות י"ב. יום שישי, י"ג כסלו תשע"ח, 1.12.17.

         פעילות חנוכה לכיתות י' (5 כיתות): נמשיך בפורמט הקבוע של המצגות בכיתות. יום שישי, כ כסלו תשע"ח, 8.12.17.

         סדר טו בשבט לכיתות י"א וכיתות ט מחטיבת "רימון", יום רביעי, ט"ו בשבט תשע"ח, 31.1.18.

         מעגלי שיח כיתות י' "אביב" "רננים" "טכנולוגי". בשעה 9:30 בתאריכים - 15.1.18, 12.3.18, 7.5.18.

         לפני הפעילויות נערוך ישיבות הכנה ספציפיות כפי שעשינו בשנים הקודמות.

 

שנת הלימודים תשע"ז

 

בפגישה שקיים ארז עם אורנה מנהלת התיכון, ועם עירית הרכזת החברתית, הוחלט על היעדים לשנה הבאה עלינו לטובה:

         ביום שישי שלפני חנוכה (23.12.16) פעילות כיתתית בשכבת י'.

         ביום רביעי שלפני ט"ו בשבט (8.2.17) סדר ט"ו בשבט ישראלי כמו בשנה שעברה, כאשר השנה הכוונה ששכבת י"א בתיכון תארח את שכבת ט' מחטיבת רימון.

         פאנל בנושא סוגיות סביב אופיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית – מיועד לשכבת י"ב.

         בית מדרש ישראלי – לימוד בחברותא ממקורות יהודיים מסורתיים ועכשוויים בשיתוף תלמידי תיכון דתיים.

 

פעילות משותפת לתיכונים: "אביב", אמי"ת רננים ומדעי טכנולוגי כפר בתיה.

סיכום ישיבת התנעה בתיכון "אביב" - י"ט במר חשוון תשע"ז, 20.11.16.

נוכחים:

·       מנהלת תיכון אביב – אורנה.

·       רכזת חברתית תיכון אביב – עירית.

·       מנהלת אמי"ת רננים – עפרה.

·       מנהלת חטיבה עליונה אמי"ת רננים – ורדה.

·       רכז שכבה עליונה מדעי טכנולוגי כפר בתיה – הרב מוטי דשא.

·       קהילת "אחווה" רעננה – ארז.

נושא הדיון:

בהמשך לפעילות המשותפת של תיכון אביב וקהילת אחווה שמתקיימות זו השנה הרביעית בנושאים ערכיים חברתיים שונים, אנו מבקשים להוסיף נדבך פעילות נוסף ולקיים "בית מדרש ישראלי" – לימוד משותף של תלמידות ולתמידי התיכונים שבנדון בסוגיות ערכיות וחברתיות שונות.

הקדמה חשובה:

כל הנוכחים הסכימו בדבר החשיבות של עצם המפגשים והלימוד והדיבור המשותף של הנערים וההזדמנות החשובה ליצירת דיאלוג חיובי בין בני הנוער ברעננה, מתוך תקווה שמפגשים אלו יהוו מצע להידברות נוספת.

דיון והחלטות:

1.                    במהלך שנת הלימודים הנוכחית נקיים שלושה מפגשים בהשתתפות כיתת בנות מאמי"ת רננים, כיתת בנים ממדעי טכנולוגי ושתי כיתות מעורבות מתיכון אביב.

2.                    הפעילות תהייה מיועדת לשכבת י'.

3.                    כל תיכון יכין את דף המקורות הרלבנטי לאחד המפגשים, יוביל את הלימוד ויארח את אחד מהמפגשים לפי הלו"ז הבא:

א.               סמוך לט"ו בשבט, י"ז שבט, 13.2.17 – תיכון אביב.

ב.                סמוך לפסח, כ"ט באדר, 27.3.17 – מדעי טכנולוגי.

ג.                 סמוך ליום ירושלים, כ"ה אייר, 21.5.17 – אמי"ת רננים.

4.                    מבנה המפגשים:

א.               10:00 הגעה לתיכון המארח.

ב.                התכנסות משותפת של כל התלמידים.

ג.                 דברי פתיחה (ארז).

ד.                דברי פתיחה מנהלת/ת התיכון המארח.

ה.               דברי פתיחה נוספים ככל שיכבדו אותנו מכובדים כלשהם בנוכחותם.

ו.                   מבוא ללימוד והצגת הנושא הנלמד – איש הצוות שהכין את דף המקורות.

ז.                 פיזור ללימוד בחברותא (2-4 תלמידים בקבוצת לימוד, קבוצות של בנים וקבוצות של בנות) כ 45 דקות.

ח.               סיכום הלימוד על ידי איש הצוות שהכין את דף המקורות או נציג אחר מהתיכון המארח.

ט.               פיזור וצפייה למפגש הבא.

5.                    דף המקורות ואג'נדת הלימוד יועברו בין קבוצת החשיבה (הנוכחים בפגישה הזו) שבועיים לפני הלימוד, ככל שתהיינה הארות ו/או הערות לחומר שיועבר נקיים ביננו דיון מקדים.

6.                    לאחר שהאמור לעיל יאושר על ידי הגורמים הרלבנטיים בשלושת התיכונים ארז ייצור קשר עם לשכת ראש העיר ומנהלת אגף החינוך לטובת הצגת הפרויקט, הזמנתם נציגי העירייה והוצאת הודעה משותפת ומתואמת של שלושת התיכונים וקהילת אחווה לתקשורת המקומית.

7.                    תקווה לעשייה משותפת פורייה ומפרה.

 

שנת הלימודים תשע"ו

 

סיכום פגישת עבודה שניה לשנת תשע"ו בנושא שת"פ תיכון "אביב" וקהילת אחווה.


נוכחים: אורנה אהרן – מנהלת תיכון "אביב", עירית יוגל - רכזת חברתית תיכון "אביב", ארז ברט.

סוכמו היעדים הבאים:

         פעילות חנוכה במתכונת הכיתתית של שנה שעברה.

         סדר ט״ו בשבט בו יארחו ילדי כיתות ״אייל״ של התיכון ילדים מבי״ס יסודי זיו.

         בית מדרש ללימוד משותף של כיתה מהתיכון עם כיתה מהטכנולוגי ואמי״ת רננים, בנושא הלימוד אקטואלי בחברה הישראלית בעזרת דף מקורות יהודי-ישראלי .

 

שנת הלימודים תשע"ה

 

סיכום פגישת עבודה ראשונה לשנת תשע"ה בנושא שת"פ תיכון "אביב" וקהילת אחווה.

 

תאריך

פעילות/שכבה

תיאור הפעילות

28.10.14

פאנל חיילות צה"ל - י"ב

חברי הקהילה יספרו על ההתנסות שלהם מהשירות הסדיר והמילואים בחיילות השונים.

16.12.14 (סמוך לחנוכה)

מצגת חנוכה בראי היסטורי - י"א.

חברי הקהילה יכינו מצגת בת כחצי שעה בנושא חנוכה כולל כמה נושאים לדיון ויעבירו אותה בכיתות.

3.2.15 (י"ד שבט)

סדר ט"ו בשבט - י'

בדומה לסדר משנה שעברה.

8.2.15

פאנל בנושא "מדינה יהודית ודמוקרטית"  - י"ב.

פאנל בהשתתפות נציג חרדי, דתי לאומי, רפורמי "חילוני" בשאלות זהותה המדינה היהודית.

3.3.15 (י"ב אדר)

קריאת מגילת אסתר  - י"א

כחלק מאירוע פורים בתיכון - קריאת המגילה עם רעשנים.

בין פורים לפסח

חוסן נפשי לקראת גיוס - י"ב

הרצאה מקצועית (פסיכולוג)

בין יום השואה ליום הזיכרון לחללי צה"ל

מלחמת יוה"כ - י'

המצגת שארז העביר שנה שעברה.

 

הדין הפלילי ובני נוער

הרצאה מקצועית (עו"ד פלילי)

 

ההצגה "מונולוגים מן החורבן"

 

 

שנת הלימודים תשע"ד

 

הנהלת ומורי תיכון "אביב", האכסניה שלנו, ונציגי הועד נפגשו ודנו באפשרויות בדבר תרומתנו לבית הספר ותלמידיו.

בפגישות עלה הרצון המשותף של התיכון וקהילת המתפללים לשפר את יחסי ה"שכנות" שבין התיכון לקהילה ולשלב כוחות מצד הקהילה בפעילויות חברתיות–ערכיות בתיכון.

סוכם כי יתחיל תהליך של פעילות משותפת, בתקוה כי תתעצם משנה לשנה, סביב מספר מוקדי פעילות אפשריים ועל רשימת פעילויות אופציונאלית.

מוקד ראשון – לוח השנה הערי והחגים.

כדוגמת:

        א.        חנוכה – סדנא בנושא מנהיגות יהודית. (הסדנא תיבנה במשותף על ידי מורים מהתיכון וחברי הקהילה).

        ב.        ט"ו בשבט – סדר ט"ו בשבט ישראלי.

         ג.         פורים – קריאת מגילה משותפת כמה ימים לפני החג כולל תחפושות.

        ד.        יום ירושלים – לחשוב ביחד על תוכן מתאים.

        ה.       חגי תשרי – הרצאת הסבר על החגים ומנהגי החגים.

מוקד שני – מוזיקה ופיוטים יהודיים

כדוגמת - הגעה של נגן או הרכב מוסיקלי והצגת מספר פיוטים וקטעי תפילה, תוך הצגת הסיפור שעומד מאחורי הפיוט.

מוקד שלישי – שיח סביב סוגיות בחברה הישראלית

כדוגמת:

        א.        פאנל בנושא זרמים ביהדות בת זמננו סביב שאלות דת ומדינה, כגון, מעמד האישה, שיוויון בנטל, סוגיית הגיור, תחבורה ציבורית ופתיחת חנויות ומקומות בילוי בשבת וכיו"ב.

        ב.        העלאת ההצגה "מונולוגים מן החורבן, ודיון סביב השאלות שעולות בהצגה, כגון – מחיר השלום ומחיר העצמאות, מחיר האובדן, הכרעת הרוב לעומת זכויות המיעוט, קבלת השונה והחריג, ערבות הדדית וכיו"ב.

 

פעולות ראשונות שכבר סוכמו:

·       הרצאה בנושא "צה"ל וישראל" בדגש על 40 שנים למלחמת יום הכיפורים לכל שכבת י', ביום ה' ה- 07.11.13 בין 10:00 ל- 11:30 באודיטוריום ביה"ס (בוצעה בהצלחה J)

·       סדר ט"ו בשבט (בוצע בהצלחה J)

·       ממשיכים הלאה – פורים ...

 

נושאים נוספים שעל הפרק: כלכלה, משפט, תחומי מחקר ועוד.

כל מי שמרגיש נכונות ויכולת לתרום בהרצאה בתחומים שונים מוזמן לפנות לארז ברט (אחראי תיאום פעילויות מול בית הספר).

 

בברכה,
  הועד