קהילת אחווה – מנין אביב

 

 

חזרה לעמוד הבית

 

חזרה לעמוד ועד גמ"ח

 

פרוטוקולים – ועדת גמ"ח

 

 

ישיבת ועדת גמ"ח מתאריך 9/9/2008

ישיבת ועדת גמ"ח מתאריך 7/2/2008