boardקהילת אחווה – מנין אביב

 

 

חזרה לעמוד הבית

 

 

ועדת גמ"ח

 

 

קמחא דפיסחא תשפ"ג - זכינו כקהילה לסייע ל- 9 משפחות רענניות לקראת החג.

חברי הועדה הינם:

v     היידי ארליך

v     ורד אלטשולר

 

ועדת הגמ"ח עוסקת בפעילות מבית ומחוץ.

 

בכל אירוע שבו נזקקת משפחה לסיוע וחיבוק חם מהקהילה (מלידה בשע"ט ועד פטירה ח"ו) נעביר את המידע לעדת גמ"ח על מנת שתאורגן במהרה תמיכה ראויה.

 

בנוסף, ועדת גמ"ח תירתם ותרתום את הקהילה לפעילויות בכלל קהילת רעננה ומעבר לכך.

 

ניתן ליצור קשר טלפוני עם חברי הועדה, ולשלוח דוא"ל לכתובת מנהל האתר.